Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2018

Резултати XV Национален конкурс за млади изпълнители на детска и забавна песен 30 – 31. 03. 2018 г. , Пловдив

002

002

002

002

Изтеглете програмата на конкурса в pdf формат

1PrFS2018

2PrFS2018

3PrFS2018

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ “ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

 ХV – ти  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

 (30.03. – 31.03. 2018 г.)


ЦЕЛ:

Да съдейства за откриването на млади таланти и даде възможност за изява на творческите им заложби и дарования. Да приобщи младото поколение към българската песен и съвременните тенденции в развитието на популярната музика. Да се превърне в любимо място за срещи и творчески контакти на децата, занимаващи се с пеене и на техните учители, работещи в системата на МОН.

РЕГЛАМЕНТ: 

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти:

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 8 години

ІІ група – до 11 години

ІІІ група – до 14 години

ІV група – до 18 години

 Забележки:

  1. Навършени години до деня на регистрацията, удостоверени с ученическа карта или друг документ.
  2. Журито има право по преценка да прекъсва изпълнението на участниците,  при голям брой изпълнители  в конкурса.

Б) Вокални ансамбли:

В раздела могат да участват вокални ансамбли( дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

Забележка: За дуетите се прави отделна номинация при наличие на повече от 4 във всяка възрастова група.

 РЕПЕРТОАР:

Участниците представят 2 песни (може и авторски). Едната песен задължително е българска.

Инструменталните съпроводи на всеки участник  да са записани на отделен диск във формат  – аудио СD.

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

 Заявки за участие (по образец) се приемат до 23 март 2018 г. на адрес:

Пловдив

бул.”Шести септември” № 193

ЦПЛР ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

(за Националния конкурс)

тел. 032/63 23 14 

тел./факс  032/ 65 14 17   

e-mail: odk_plovdiv@yahoo.com