Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2020

Наградени участници в ХVII Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен 2020 Пловдив

Поздравителен адрес от РУО Пловдив за ХVII Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен 2020 ПловдивМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ “ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

 ХVII   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

 (01.06. – 03.07. 2020 г.)


ЦЕЛ:

Да съдейства за откриването и утвърждаването на млади певци.

Да осигури условия за изява на творческите им дарования дори във време на пандемия.

Да стимулира оформянето на музикален вкус чрез преоткриването на хубавите български песни и най-добрите световни образци, в контекста на тенденциите за развитие на популярната музика.

Да запази традицията Националният конкурс да е любимо място за срещи и творчески контакти на децата, занимаващи се с пеене и на техните учители, работещи в системата на МОН.

РЕГЛАМЕНТ (можете да изтеглите в pdf формат): 

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти (състезават се в два етапа – онлайн и на живо):

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 7 години

ІІ група – до 10 години

ІІІ група – до 13 години

ІV група – до 18 години

Б) Вокални ансамбли (състезават се само онлайн):

В раздела могат да участват вокални ансамбли ( дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

Забележка: Навършените години (до деня на регистрацията) се удостоверяват с документ.

 РЕПЕРТОАР:

Конкурсът за солисти ще се проведе в два етапа.

Конкурсът за ансамбли е само онлайн.

I етап (онлайн): Участниците представят 2 любителски видеоклипа (заснети вкъщи или в репетиционна зала) с обща продължителност до 7 минути. Едната песен задължително е българска, на български език. Клипове от концерти или други конкурси не се допускат.

Журито прослушва клиповете и обявява класация.

За вокалните ансамбли тя е окончателна.

II етап (на живо – 03.07.2020): Право на участие имат солистите, класирани на първите 15 места в своята възрастова група. Участниците от 1, 2 и 3 възрастови групи изпълняват на живо песента с по-висок резултат от I етап. Солистите от 4 група изпълняват двете си песни.

Класирането във II етап не се влияе от резултатите на изпълнителите в етапа онлайн.

ЖУРИ:

Журито се състои от изявени пловдивски творци – педагози, музиканти, актьори, хореографи и др.

При заявен голям брой на участниците в конкурса, журито има право да прекъсва изпълненията.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Технически критерии: гласови възможности, точност при интониране, ритмичност, избор на репертоар.

Музикални и художествени критерии: динамика, фразиране, артикулация и дикция.

Сценична реализация: интерпретация и стил, артистичност и цялостно художествено въздействие.

БЕЛЕЖКИ:

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

Организаторите не носят отговорност за злополуки на участниците и придружаващите ги лица.

С подаването на заявка за участие и декларация за съгласие по ЗЗДЛ, участниците се съгласяват с условията на настоящия Регламент.

Присъстващите на етап II попълват Декларация във връзка с извънредната обстановка.

Заявки за участие в I етап (по образец), Декларация по ЗЗЛД и видеоклипове се приемат до 20 юни 2020 г. на e-mail: esprima@abv.bg

Резултатите се публикуват на сайта на ЦПЛР-ОДК и в страницата на конкурса във Фейсбук до 25 юни 2020 г.

Потвърждение за участие във II етап и инструменталните съпроводи на заявените песни в .mp3 или .wav формат се приемат до 30 юни 2020 г. на e-mail: esprima@abv.bg

Не се допускат участници в конкурса, които НЕ са изпратили предварително инструментални съпроводи за II етап.

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни

Декларация за информирано съгласие при участие в конкурса относно противоепидемичната обстановка