Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2019

 

Място на провеждане: Панаир Пловдив, Конгресен център , зала “ България“

Изтеглете програмата на конкурса в pdf формат

1PrFS2019

Информация за хотели във връзка с участие в Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ “ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

 ХVI – ти  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

 (05.04. – 06.04. 2019 г.)


ЦЕЛ:

Да съдейства за откриването и утвържаването на млади певци.

Да осигури условия за изява на творческите им дарования.

Да стимулира оформянето на музикален вкус чрез преоткриването на хубавите български песни и най-добрите световни образци, в контекста на тенденциите за развитие на популярната музика.

Да се превърне в любимо място за срещи и творчески контакти на децата, занимаващи се с пеене и на техните учители, работещи в системата на МОН.

РЕГЛАМЕНТ: 

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години, навършени до деня на регистрацията и удостоверени с документ.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти:

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 8 години

ІІ група – до 11 години

ІІІ група – до 14 години

ІV група – до 18 години

Б) Вокални ансамбли:

В раздела могат да участват вокални ансамбли ( дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

За дуетите се прави отделна номинация при наличие на повече от 4 във всяка възрастова група.

 РЕПЕРТОАР:

Участниците представят 2 песни (може и авторски) с обща продължителност до 7 минути. Едната песен задължително е българска, на български език.

ЖУРИ:

Журито се състои от изявени пловдивски творци – педагози, музиканти, актьори, хореографи и др.

При заявен голям брой на участниците в конкурса, журито има право да прекъсва изпълненията.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Технически критерии: гласови възможности, точност при интониране, ритмичност, избор на репертоар.

Музикални и художествени критерии: динамика, фразиране, артикулация и дикция.

Сценична реализация: интерпретация и стил, артистичност и цялостно художествено въздействие.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

Организаторите не носят отговорност за злополуки на участниците и придружаващите ги лица.

Организаторите си запазват правото да документират (чрез аудио-, фото- и/или видеозаснемане) изпълненията на участниците, без да дължат обезщетение за това.

С подаването на заявка участниците се съгласяват с условията на настоящия Регламент.

 Заявки за участие (по образец) се приемат до 25 март 2019 г. на адрес:

Пловдив

бул.”Шести септември” № 193

ЦПЛР ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

(за Националния конкурс)

тел. 032/63 23 14 

тел./факс  032/ 65 14 17   

e-mail: odk_plovdiv@yahoo.com

Инструменталните съпроводи на заявените песни в mp3 или wav формат се приемат до 25 март 2019 г.

e-mail: esprima@abv.bg

Не се допускат участници в конкурса, които предварително НЕ са изпратили инструментални съпроводи.