Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ “ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

 ХIV – ти  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН

 (07.04. – 08.04. 2017 г.)


ЦЕЛ:

Да съдейства за откриването на млади таланти и даде възможност за изява на творческите им заложби и дарования. Да приобщи младото поколение към българската песен и съвременните тенденции в развитието на популярната музика. Да се превърне в любимо място за срещи и творчески контакти на децата, занимаващи се с пеене и на техните учители, работещи в системата на МОН.

РЕГЛАМЕНТ: 

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти:

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 8 години

ІІ група – до 11 години

ІІІ група – до 14 години

ІV група – до 18 години

 Забележки:

  1. Навършени години до деня на регистрацията, удостоверени с ученическа карта или друг документ.
  2. Журито има право по преценка да прекъсва изпълнението на участниците,  при голям брой изпълнители  в конкурса.

Б) Вокални ансамбли:

В раздела могат да участват вокални ансамбли( дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

Забележка: За дуетите се прави отделна номинация при наличие на повече от 4 във всяка възрастова група.

 РЕПЕРТОАР:

Участниците представят 2 песни (може и авторски). Едната песен задължително е българска.

Инструменталните съпроводи на всеки участник  да са записани на отделен диск във формат  – аудио СD.

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

 Заявки за участие (по образец) се приемат до 30 март 2017 г. на адрес:

Пловдив

бул.”Шести септември” № 193

ЦПЛР ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ЕСТРАДНО СТУДИО “ПРИМА”

(за Националния конкурс)

тел. 032/63 23 14 

тел./факс  032/ 65 14 17   

e-mail: odk_plovdiv@yahoo.com

на XIV-ти Национален конкурс за млади изпълнители

на забавна песен Пловдив 2017 г.

Заповядайте на 7 и 8 април, от 10.00 ч. в Концертна зала, Пловдив

Откриване на 7 април, от 11,30 часа

адрес: площад „Централен“ № 1; GPS координати: 42.141191N   24.749537″E

ppzp

 

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake