Информация и документи

Стратегия за развитие на ЦПЛР ОДК – Пловдив 2016 г. – 2020 г.

Годишен план на ЦПЛР ОДК – Пловдив 2018 г. – 2019 г.

План за обучение в ЦПЛР ОДК – Пловдив 2018 г. – 2019 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР ОДК – Пловдив

Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР ОДК – Пловдив

Правилник за осигуряване на БУ на ВОиТ в ЦПЛР ОДК – Пловдив

План за квалификационна дейност в ЦПЛР ОДК – Пловдив

Правила за участие в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа в ЦПЛР ОДК – Пловдив

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни в ЦПЛР ОДК – Пловдив

План на КС на ЦПЛР ОДК – Пловдив за справяне с училищния тормоз

План на ЦПЛР ОДК – Пловдив за противодействие на тероризма

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Бюджет ЦПЛР ОДК 2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.09.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.03.2018 г. – 31.03.2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Бюджет ЦПЛР ОДК 2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Финансов отчет за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.