Информация и документи

Стратегия за развитие на ЦПЛР ОДК – Пловдив 2016 г. – 2020 г.

Годишен план на ЦПЛР ОДК – Пловдив 2016 г. – 2017 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в ЦПЛР ОДК – Пловдив

Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР ОДК – Пловдив

Правилник за осигуряване на БУ на ВОиТ в ЦПЛР ОДК – Пловдив

План за квалификационна дейност в ЦПЛР ОДК – Пловдив

План на КС на ЦПЛР ОДК – Пловдив за справяне с училищния тормоз

План на ЦПЛР ОДК – Пловдив за противодействие на тероризма

Годишен анализ на дейността на направление наука 2015 г. – 2016 г.

Годишен анализ на дейността на направление изкуство 2015 г. – 2016 г.

Годишен анализ на дейността на направление спорт 2015 г. – 2016 г.

 Бюджет ЦПЛР ОДК 2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2017 г. – 31.09.2017 г.

 Финансов отчет за периода 01.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.03.2018 г. – 31.03.2018 г.

 Финансов отчет за периода 01.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

Финансов отчет за периода 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г.