Електроника

В школата по „Електроника“ – 5/8 клас, учениците придобиват технически знания и умения за работа с електронни елементи и електронно-измервателна апаратура, да извършват ел. монтаж на ел. схеми върху експериментални платки, да си служат със справочна литература. Кръжочниците вземат участие в общински и национални състезания по електроника.

В школата по „Цифрова техника“- 9/12 клас, учениците усвояват знания в областта на импулсната, цифровата и интегрална схемотехника. Изработват ел. прибори и устройства, представени за участие в националния конкурс по наука, техника и технологии.

ОБУЧЕНИЕТО ПРИ НАС Е НАЙ-СИГУРНАТА ИНВЕСТИЦИЯ!