Спортната стрелба

Спортната стрелба спомага за хармоничното развитие и възпитание на личността. Развива се интелекта, психическата уравновесеност, оперативното мислене, и се калява волята, подобрява физическото и здравословно състояние.