Математика

МАТЕМАТИКА

Людмила Стойчева

Нина Чакърова

Цели:  Осмисляне на свободното време на учениците с цел разширяване и задълбочаване на теоретичните знания по математика. Формиране на личностни качества – логическо мислене, дисциплиниране на мисълта, упоритост и последователност.

Курсът за 6 клас е с цел основно и задълбочено усвояване на материала и създаване на умения и компетенции необходими за НВО.

Курсът за 7 клас обхваща всички теми, включени в изпитния план, както и допълнителни упражнения, тестове и пробни изпити. Мотивиране на курсистите да се подготвят така, че да бъдат приети по първо желание!