Джаз-балет

Дейността се извършва  с 4-ри групи  момичета от 4г. /навършени / до 12 -13 г.
Децата изучават основите на класическият и модерният танц, придобиват умения и качества необходими за развитиети им  в балетното изкуство  и в спорта ,,художествена гимнастика “.
Заниманията се провеждат в сп.зала  ,,Дунав “ /следобед /, целогодишно.
През периода на обучение, децата взимат участие в открити уроци, концерти и състезания.