Формация за автентичен фолклор „Куклици“

Формация за автентичен фолклор „Куклици”

при Център за подкрепа на личностно развитие – ОДК Пловдив съществува от 2001 г. до днес

и доказва своето място в извънучилищните форми на обучение.

Ние превърнахме заниманията си по народно пеене с децата в потребност и необходимост!

Направихме така, че репетициите ни, да са значимо и полезно занимание за деца от различни възрасти

с общ интерес към българската народна песен.

Обучението при нас им дава знания и умения:

 • Да общуват по пълноценно, като развиваме музикалните им способности  на основата българския фолклор
 • Да експерементират, творят  и преоткриват своята индивидуалност, чрез народната музиката
 • Да овладяват, изпълняват и осмислят текстове на песните и диалектите във фолклора ни
 • Задачата ни е да развием у тях музикалните  им способности, като постигнем овладяване на мелодичен и хармоничен слух, метроритмично и темпово чувство, музикална памет , както и да обогатим общите им способности-емоции, чувства, внимание, наблюдение, мислене и реч, въображение, воля, певчески навици и др.
 • Да попаднат в среда на деца с подобни на техните интереси, в сферата на музиката
 • Да изявяват и доказват себе си на концертни сцени, като нашата педагогическа задача е изпълнението на музика да се превърне в активна творческа дейност
 • Да осмислят свободното си време със знания за фолклора, като  надграждат себе си
 • Да бъдат по-големи родолюбци, като носят българската народна песен и я изпълняват

В продължение на години в работата си като педагог по народно пеене на Формация за автентичен фолклор „Куклици”  към ЦПЛР-ОДК Пловдив разбирам и преосмислям целите  на нашата педагогическа мисия.  Именно тук в Център за подкрепа на личностно развитие – ОДК Пловдив имаме възможността да прилагаме методика, професионални умения и сценични търсения при работата си с деца. Ние преподаваме широкообхватен, съобразен с възрастовите и музикални способности на децата репертоар. Спецификата на  обучението ни по народно пеене във ФАФ „Куклици” при ЦПЛР-ОДК Пловдив е свързна  със:

 • Запознаването на децата и работа с различни технически средства: микрофони, усилватели , акустична обработка на гласа
 • Усъвършенстване  на творческите заложби на децата
 • Формиране на вокални умения и навици
 • Стимулиране на развитието на вокално-певческата дейност на децата при подготовката за конкурси и музикални форуми за фолклор
 • Изграждане на музикално-естетически вкус в разбирането, слушането и творенето на фолклор
 • Изграждане на умения за сценично поведение и самоконтрол при изява на сцена
 • Развиване на творческите способности и музикалната култура, което влияе на хармоничното развитие на личността на децата
 • Създаване на усещане  у децата за потребността им да общуват с народната песен
 • Възпитаваме интерес, любов и уважение към автентичната ни и уникална народна музика
 • Откриваме талантливи деца и им даваме знания и умения да се усъвършенстват във вокално-изпълнителското изкуство
 • Като гупова формация се стремим към колективния успех и развиването на способностите на децата да творят  съвместно и в партньорство, но прилагаме и индивидуален подход към деца с по-изявени музикални способности
 • Стремим се към достъпност на обучението на деца от различни възрасти и на различно ниво на музикално разитие, като разпределяме децата по групи, според възрастта и музикалните им умения
 • Изпълваме със смисъл и знания свободното време на децата, чрез изкуството на музиката

 

МИСИЯ – Мисията ни е била и ще бъде да работим всеотдайно,  за да направим ФАФ „Куклици” още по-желана формация, а  децата – още по-образовани, мислещи и способни, чрез песенното изкуство да докават себе си и майсторско владеене на гласа и орнаментиката на народната ни песен, дала ни уникалност в световен вокално-изпълнителски мащаб. Нека ги подкрепим да бъдат личности, изградили в себе си високи ценности!

Най-важния урок, свързан с нашата мисия е да учим децата на родолюбие, чрез българската народната песен!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Виолета Щерева – художествен ръководител и вокален педагог  

и 

Румен Монев – корепетитор , аранжор и автор на песни

ПРИОРИТЕТИ

Екипност

Защита на правата на децата

Да отстояваме Формация за автентичен фолклор „Куклици” да бъде формация с обществена значимост

Търпимост и мулти културен модел на образоване на деца от различни възрасти и училища

Изграждане на партньорски отношения със родителите на децата от формацията

ЦЕЛИ

Щастливи, знаещи и пеещи деца

Удовлетворени, подкрепящи и спокойни родители