Школа по Мениджмънт

школа „Мениджмънт” при ЦПЛР ОДК Пловдив

Школа „Мениджмънт” при ЦПЛР ОДК Пловдив е създадена през м. октомври 1990 г. Тя е първата и единствена до сега в страната като структура, съдържание и управление. Школата е призвана да подготвя ученици в областта на икономиката, мениджмънта и предприемачеството, както и да съдейства за тяхното професионално ориентиране и реализация. Обучението е със срок от 2 години и е предназначено за ученици от 10 до 12 клас. При завършване на школата учениците получават сертификати и удостоверения, доказващи преминалото обучение. Към момента школата са завършили успешно около 1500 средношколци.

По време на обучението учениците изучават различни дисциплини на модулен принцип като „Управление на човешките ресурси”, Управление и закрила на интелектуалната собственост на фирмата”, „Маркетинг и реклама”, „Борси и борсова търговия”. „Финансов мениджмънт”, „Външно-търговска дейност” и „Фирмено управление”. Успоредно с тези лекционни курсове учениците се обучават и по едни от най-съвременните европейски програми по предприемачество, предстъавени в България от фондация „Джуниър  Ачиймънт България”. Освен фондацията, помощ в подготовката на средношколците оказват и различни институции, фирми, висши учебни заведения и организации. Успордно с теоретичното обучение, учениците получават и практическа подготовка, свеждаща се до посещения на фирми, срещи с мениджъри както и реална практическа разработка на бизнес-проекти за развиване на предприемаческите заложби на учениците.

По време двугодишния курс на обучение учениците имат възможност да участват и в множество конкурси, състезания, конференции и инициативи от регионален, национален и европейски мащаб.

Възпитаници на школата не веднъж са се представяли отлично и са печелили множество награди и отличия на национално, европейско и световно ниво. Тези успехи на учениците имат пряко отражение и върху тяхната по-късна реализация.

Ръководител и основател на школата е инж. Огнян Николов Димитров, награждаван многократно за постигнати високи резултати при работата с  учениците.