Български език и литература

Школи по български език и литература

Преподавател:

Ваня Чернева – Българска филология, степен магистър, специализация литературознание. Допълнителни специализации – режисура и английски език.

Школи:

Школа по български език и литература за ученици от 7. клас – подготовка за изпитите за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас;

Школа по български език и литература за ученици 12. клас – подготовка за ДЗИ.

Временна и ваканционна група – подготовка за кандидатстудентски изпити.

Цели:

Повишаване на езиковата култура и литературните компетентности на обучаваните и постигане на отлични резултати на изпитите по БЕЛ.

Изяви:

Участие в национални и регионални литературни конкурси и национални и регионални състезания по БЕЛ за 7. и 12. клас.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7. КЛАС

  • ЕЗИКОВА КУЛТУРА (ПРАВОПИС, ПРАВОГОВОР, ГРАМАТИКА, ПУНКТУАЦИЯ);
  • ТЕСТОВЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ;
  • РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ;
  • СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКГИЧЕСКА ЗАДАЧА.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12. КЛАС
• ЕЗИКОВА КУЛТУРА (ПРАВОПИС, ПРАВОГОВОР, ГРАМАТИКА, ПУНКТУАЦИЯ);
• РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФОРМАТА НА МАТУРАТА;
• СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ТЕКСТОВЕ ВЪРХУ ИЗУЧАВАНИ В 11. И 12. КЛАС ТВОРБИ.

Часовете по БЕЛ за 7. и 12. клас започват на 1 октомври.

Телефони за връзка с преподавателя: 0885 175 302; 0897 056 042.

Имейл: vananik@abv.bg