Лидерски умения

Илияна Калинова,

психолог, GSDF кариерен консултант

за 10-12 клас

    „Предизвикателството пред лидера е да бъде силен, без да е груб; учтив,без да е слаб; дързък, без да е насилник; предпазлив, без да е мързелив; смирен, без да е плах; горд, без да е арогантен; с чувство за хумор, без да изглупява.“

 Джим Рон (американски оратор, бизнес-треньор, автор на много книги за личностното развитие и успех в бизнеса и живота)

                                                                           

Целта е изграждане на лидерски качества, посредством усъвършенстване на личностни умения и компетенции. Чрез ролеви игри, казуси,  дискусии и други техники  учениците ще придобият  основни умения за саморазвитие и себеутвърждаване,  мотивация, вербална и невербална комуникация, общуване, междуличностни взаимоотношения, решаване на конфликти, управление на промяната.