Кариерно ориентиране, информация и обучение; личностно развитие

Екип „Кариерно ориентиране“ към ЦПЛР – ОДК – Пловдив

Информация за контакт – Кариерни консултанти:

Антония Велинова, Надежда Станоева, Мая Груева, Петя Радева, Яна Маринова

Можете да се свържете с нас на телефон 032 660 382 или чрез електронната ни поща cko_plovdiv@mon.bg, за да зададете въпрос или да си запишете час за консултация. Можете да ни посетите и на място в стая 220 на ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Работно време: 8.30 – 17.00ч. в делнични дни.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности, като значим фактор са също заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек. В ЦПЛР-ОДК работят кариерни консултанти, чиято основна роля е да подпомогнат учениците в този процес. Това се случва чрез набор от дейности и услуги, които целят да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа и в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера.

ОБУЧЕНИЕТО ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ е основна дейност, която кариерните консултанти реализират в групови форми с ученици I-XII кл. в град Пловдив. Използват се различни интерактивни упражнения, дискусии, презентации и филми, които са съобразени с възрастта и потребностите на учениците. Тази дейност е насочена към формиране на различни умения – разпознаване на професиите, намиране на взаимовръзката между тях, откриване на приликите и разликите между професиите и между специалностите от една професия, умения за преценка на възможностите и вземане на решение, умения за себепознание, умения за себепредставяне и др.

Кариерното информиране е услуга, в рамките на която кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система, за прехода от образование към заетост на ученици и техните родители. Кариерното информиране разширява възможностите на ученика да направи информиран избор на своя професионален път, да вземе обмислени решения, касаещи живота му на възрастен. Кариерното информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Кариерното консултиране е услуга, в рамките на която кариерният консултант оказва съдействие на ученика, за да вземе решение за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор. В зависимост от потребностите си в хода на консултирането ученикът може да усъвършенства умението да разбира себе си, да опознае силните си страни и областите, нуждаещи се от развитие, да надгради знанията си за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех.

Тези услуги ще бъдат полезни на учениците, които искат:

 • Да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности и реда и условията за постъпване в тях;
 • Да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение
 • Да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на професионална реализация;
 • Да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

 

 

Илияна Калинова

психолог, GSDF кариерен консултант

за 10-12 клас

Основни цели:

  • Оценяване собствения потенциал чрез различни въпросници, тестове и упражнения;
  • Изготвяне на личен профил;
  • Информиране за съвременните професии и пазара на труда;
  • Съставяне на реалистичен план за бъдеща кариера и обучение.

Дейности:

 • Информиране : предоставяне на значима и актуална информация за вземане на решения в образователен и професионален план; насочване към източници за допълнителна информация; съдействие за обработване и използване на информацията;
 • Оценяване : използване на психологически тестове, асоциативни карти и игрови методи за установяване и оценка на професионално значимите качества, интересите, предпочитанията, ценности, способности;
 • Съветване : даване на предложения и препоръки относно избора на учебно заведение и професия;
 • Консултиране : разработване съвместно с ученика на програма за професионално и кариерно развитие и оказване на подкрепа при осъществяването на програмата;
 • Тренинг за умения : развиване на умения за себеизследване, планиране на професионалното развитие, себепредставяне и себеутвърждаване, общуване, ефективно учене.
 • Работа в учебна тетрадка
 • Наблюдение: запознаване с различни професии в реална среда

Използвани методи:

Кратки лекции, дискусии, работа с въпросници, тестове и други методи за себеизследване, ролеви игри, работа в учебна тетрадка, наблюдение.

Резултати:

Обобщена оценка за всеки ученик;

Сертификат за завършено обучение (при 75% посещение на часовете)