Кариерно консултиране и личностно развитие

Илияна Калинова,

психолог, GSDF кариерен консултант

за 10-12 клас

Основни цели:

  • Оценяване собствения потенциал чрез различни въпросници, тестове и упражнения;
  • Изготвяне на личен профил;
  • Информиране за съвременните професии и пазара на труда;
  • Съставяне на реалистичен план за бъдеща кариера и обучение.

Дейности:

 • Информиране : предоставяне на значима и актуална информация за вземане на решения в образователен и професионален план; насочване към източници за допълнителна информация; съдействие за обработване и използване на информацията;
 • Оценяване : използване на психологически тестове, асоциативни карти и игрови методи за установяване и оценка на професионално значимите качества, интересите, предпочитанията, ценности, способности;
 • Съветване : даване на предложения и препоръки относно избора на учебно заведение и професия;
 • Консултиране : разработване съвместно с ученика на програма за професионално и кариерно развитие и оказване на подкрепа при осъществяването на програмата;
 • Тренинг за умения : развиване на умения за себеизследване, планиране на професионалното развитие, себепредставяне и себеутвърждаване, общуване, ефективно учене.
 • Работа в учебна тетрадка
 • Наблюдение: запознаване с различни професии в реална среда

Използвани методи:

Кратки лекции, дискусии, работа с въпросници, тестове и други методи за себеизследване, ролеви игри, работа в учебна тетрадка, наблюдение.

Резултати:

Обобщена оценка за всеки ученик;

Сертификат за завършено обучение (при 75% посещение на часовете)

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake