Наука и технологии – природо – математически профил

Математика

Людмила Стойчева

Групи от VII до XII клас

 Нина Чакърова

Групи от IV  до VII клас

Химия

Катя Николова

групи VI – VIII клас
групи IX – XI клас
групи XI – XII клас – кандидат-студенти с конкурсен изпит химия, подготовка за ДЗИ по химия

Биология

Иван Тимонов

групи VIII – X клас

групи XI – XII клас

Озден Мурадова – Екология и здраве

Ученици от IV до VII клас