Наука и технологии – природо – математически профил

Математика

Румяна Чавдарова – Николова

Групи от VI и VII клас

 Людмила Стойчева

Групи от VII  до XII клас

Химия

Катя Николова

групи VI – VIII клас
групи IX – XI клас
групи XI – XII клас – кандидат-студенти с конкурсен изпит химия, подготовка за ДЗИ по химия

 

Биология

Иван Тимонов

групи VIII – X клас

групи XI – XII клас