Наука и технологии – хуманитарно – обществен профил

Български език и литература

Ваня Чернева

I – IV група – XI и XII клас.

V и VI групи – VII клас.

Галя Райчева

Групи – IV, V и VII клас

Нели Костадинова

Групи – VI клас

Стоимен Будев

Групи – VI клас и XII клас

 

Английски език

Мариета Царева

Деца от 6 години и ученици до VII клас

Мария Чулова

Деца от 6 години и ученици до XII клас

 

Мениджмънт

Огнян Димитров

Групи от X до XII клас

 

Кариерно консултиране, лидерски умения, фитнес за ума

Илияна Калинова

Групи от XI – XII клас – Кариерно консултиране

Групи от VIII – X клас – Лидерски умения

Групи от V – VII клас – Фитнес за ума