Науки и технологии – хуманитарно – обществен профил

Български език и литература

Ваня Чернева

I – IV група – XI и XII клас.

V и VI групи – VII клас.

Галя Райчева

Групи – IV, V и VII клас

Нели Костадинова

Групи – VI клас

Стоимен Будев

Групи – VI клас и XII клас

Английски език

Мариета Царева

Деца от 6 години и ученици до VII клас

Мария Чулова

Деца от 6 години и ученици до XII клас

Мениджмънт

Огнян Димитров

Групи от X до XII клас

Кариерно консултиране

Екип „Кариерно ориентиране“ към ЦПЛР – ОДК – Пловдив:

Антония Велинова,

Надежда Станоева,

Мая Груева,

Петя Радева,

Яна Маринова