Наука и технологии – приложно – технически профил

Фотография

Изабел Хугасян

I група – I – V клас

II група – VIII – XII клас

III група V – X клас

IV група VIII – XII клас

 

Eлектроника

Диана Пачеджиева

I група – V – VIII клас

II група – V – VIII клас

 

Цифрова техника

Диана Пачеджиева

III група – IX – XII клас

Арттерапия

Галя Райчева (I Филиал)

Групи от I до V клас

 

Дизайн

Мария Катилева