Колективни спортове

Волейбол

Димитър Божилов – момчетаvolleyball

Iгрупа 13год; IIгрупа 12год.; IIIгрупа 11год.; IVгрупа 10 год.

 

 

 

Мажоретен състав

majorette

Магдалена Богоева

Iгрупа 3-5 клас; IIгрупа 3-5 клас; IIIгрупа 4-6 клас; IVгрупа 7-11 клас

 

 

 

Футбол

futboll

 

Александър Сукнаров

участници от 8 до 11 клас

 

 

Димитър Балтаджиев

участници от 8 до 11 клас

 

Емил Щилянов

участници от 1 до 4 клас