Информация

„Грамотни ли сме?“ 31.10.2019 г. – Инициатива на Община Пловдив и Център за Подкрепа за Личностно Развитие –  Общински Детски Комплекс – гр. Пловдив

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 7 клас

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 12 клас

Информация за записване за учебна 2020/2021 учебна година

Вътрешно административна информация и документи

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2019/2020

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2020

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2018/2019

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2019

Национален детски футболен турнир „Данониада 2019

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2017/2018

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola2018

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2018

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 5 – 7 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 8 – 10 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 11 – 12 кл.

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2016/2017

Национален детски футболен турнир „Данониада 2017

Национална верига ученически празници „Спортни звездички“ 2016

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola” 2017

Областно ученическо състезание по Безопасност на движението по пътищата

Областно състезание по ХООС и Ч и П „Златна епруветка“ 2016 – V – XII клас

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Баскетбол

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Волейбол