Информация

 ПРИЕМ на нови деца за обучение във Фолклорен танцов ансамбъл „ИГЛИКА”

Инициатива на Община Пловдив и ЦПЛР ОДК.

„Грамотни ли сме?“ – Тест 7 клас

„Грамотни ли сме?“ – Тест 12 клас

Информация за записване за учебна 2016/2017 учебна година

Вътрешно административна информация и документи

 

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2017

Национален детски футболен турнир „Данониада 2017

Национална верига ученически празници „Спортни звездички“ 2016

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola” 2017

Областно ученическо състезание по Безопасност на движението по пътищата

Областно състезание по ХООС и Ч и П „Златна епруветка“ 2016 – V – XII клас

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Баскетбол

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Волейбол

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake