Информация

 ПРИЕМ на нови деца за обучение във Фолклорен танцов ансамбъл „ИГЛИКА”

„Грамотни ли сме?“ – Инициатива на Община Пловдив и ЦПЛР ОДК.

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 7 клас

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 12 клас

Информация за записване за учебна 2018/2019 учебна година

Вътрешно административна информация и документи

 

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2017/2018

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola2018

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2018

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 5 – 7 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 8 – 10 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 11 – 12 кл.

 

РЕГЛАМЕНТИ, ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ – УЧЕБНА 2016/2017

Национален детски футболен турнир „Данониада 2017

Национална верига ученически празници „Спортни звездички“ 2016

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola” 2017

Областно ученическо състезание по Безопасност на движението по пътищата

Областно състезание по ХООС и Ч и П „Златна епруветка“ 2016 – V – XII клас

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Баскетбол

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Волейбол