„Купата на Coca-Cola” 2017

 

РЕГЛАМЕНТ

За провеждане на верига УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИРИ ПО ФУТБОЛ

„Купата на Coca-Cola” 2017

Настоящият регламент урежда условията за организиране и провеждане на турнирите по футбол за „Купата на Coca-Cola” 2017 в зони с центрове – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пловдив, Русе, София и Стара Загора във възрастова група 12 – 14 години

Турнирът по футбол „Купата на Coca-Cola 2017“ е платформа, която подкрепя местните общности, като създава условия за подрастващите и техните семейства да се забавляват и да прекарват повече време заедно. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по атрактивен начин.

В кампанията ще бъдат привлечени както учителите, така и семействата на учениците.

Турнирите се организират от Кока-Кола ХБК България и Кока-Кола България, с помощта на ММС, МОН и общините – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

Технически организатор на веригата е Агенция за спортен маркетинг „Реал – Спорт”.

 

1. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Първи етап:  Квалификационен

Вътрешноучилищни турнири – период на провеждане февруари – март 2017 г.

Участват отбори от училищата, подали заявка за участие /Образец 1/ в „Купата на Coca-Cola 2017“ за съответните зони Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Графикът за вътрешно-училищните турнири се предоставя на отговорния координатор. Системата на провеждане на турнира се определя от учителя по физическо възпитание и спорт, съобразно броя на отборите в училището, заявили желание за участие, материалната база и заетостта на учениците.

Отборът-победител се класира за следващия етап на турнира.

На отговорния координатор се предоставят протоколите от вътрешноучилищните турнири /Образец 2/, след приключването им, в срок не по-късно от 10 дни преди датата на районен/зонален турнир.

Училище, което не е провело вътрешен турнир и не е предоставило съответните документи в срок, губи правото на участие в следващия етап

 

Втори етапРайонен турнир (само за Зона „София”)

 • 12 – 14 години – 25 – 26 март 2017 г.  

Районните турнири ще се проведат на терени, осигурени от организаторите.

Участват отборите-победители от всяко училище, подало заявка за зона София /София – град и София област/. След пълен жребий на техническата конференция всички отбори се разпределят в осем групи. Във всяка група отборите ще се състезават помежду си на принципа на директна елиминация до излъчването на два отбора от всяка група. Шестнадесетте отбори -обедители продължават в следващия /зонален/ етап.

 Трети етап:  Зонални турнири

Зонални турнири с център: Бургас, Варна, Пловдив, София, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Враца, Кърджали и Русе с период на провеждане – март – юни 2017 г.

 • 18 март 2017 г. Зона „Благоевград“
  01 април 2017 г. Зона „Пловдив“
  02 април 2017 г. Зона „Кърджали“
  22 април 2017 г. Зона „Враца“
  29 април 2017 г. Зона „Бургас“
  30 април 2017 г. Зона „Стара Загора“
  06 май 2017 г. Зона „Велико Търново“
  13 май 2017 г. Зона „Варна“
  27 май 2017 г. Зона „София“
  03 юни 2017 г. Зона „Русе“

        Организаторите си запазват правото за промяна на горепосочените дати при необходимост.

В зоналните турнири – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пловдив, Русе и Стара Загора участват отборите-победители от всички училища в градовете в съответната област. Системата се определя в зависимост от участващите отбори, като срещите са на директна елиминация до излъчване на победител за финала.

При равенство в резултата в редовното време се изпълняват по 5 дузпи.

В зона „София“ участват първите два отбора от осемте групи на районните турнири – общо 16.

След пълен жребий отборите играят на директна елиминация до излъчване на 4 отбора, групирани във финална четворка.

Там, при пълен жребий, отборите играят по системата на директна елиминация, като победителите от срещите директно печелят 2 квоти за участие във финала, а загубилите играят допълнителен мач за 3 място – за третата квота за финала.

При равенство в резултата в редовното време се изпълняват по 5 дузпи.

Четвърти етап: Финал

 • Финал – 09-10-11 юни 2017 г.

 

Първи ден:               Квалификационен

Участват отборите-победители от деветте зони и 3 отбора от зона „София“, които чрез пълен жребий се разпределят в четири групи А , Б ,С и Д /по 3 отбора във всяка група/.
В групите отборите играят всеки срещу всеки. При победа отборът-победител получава 3 точки, а победеният 0. При равенство отборите получават по 1 точка.
Класирането в групите се извършва на база:
• Спечелените точки от всички срещи.
• При равенство на точките на два отбора се гледа резултата от директния двубой.
• При равенство на точките на повече от два отбора класирането се извършва съобразно:

. Головата разлика от всички срещи.
. Повече вкарани голове. o Получените наказателни картони.
. Жребий.

 

Втори ден:                 Групова фаза

Първите два отбора от всяка група се класират за финален етап, като чрез жребий се разпределят в две групи по четири отбора, където играят по системата „всеки срещу всеки“ .

Трети ден:                                     Финал

Победителите в групите играят съответно за 1 и 2 място, класиралите се на второ място в групите играят за 3 и 4 място и т.н.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в турнира по футбол „Купата на Coca-Cola 2017“ имат ученици

 • 1. Дневна форма на обучение.2. Записани и учещи в съответното училище през учебната 2016/2017 година.3. Ученици родени в периода след: 01.01.2003 г. до 31.12.2005 г.4. Без право на участие са учениците от спортните училища.  

Всички отбори, класирали се за втори, трети и четвърти етап на турнира, ще бъдат обявявани на сайта http://www.kupata.bg и на Facebook страницата http://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg

 

3. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. 1. Предварителна заявка за участие /Образец 1/ на съответното училище във Веригата за вътрешноучилищните турнири се предоставя до 31. 01. 2017 г.2. Заявките за участие в районни и зонални турнири със заверен списък на отбора-победител /Образец 3/ се предоставят в срок до 10 дни преди датата на съответния турнир на отговорния координатор заедно с протоколите от проведените вътрешноучилищните турнири .Заявките се попълват по образец (Приложения № 1, 2, 3).

 

4.  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. 1. Списък на отбора – съдържащ трите имена, дата, година на раждане и клас на обучение на ученика /Образец 3/. Списъкът се подписва от директора на училището и от учителя-водач на отбора и се заверява с печата на училището. На техническата конференция преди турнира този списък се предава на ръководителя и е неразделна част от протокола.2. Ученическа лична карта или бележник./за проверка/ в деня на турнира.3. Ксерокопия на ученическите карти или бележници се предават на ръководителя на турнира и са неразделна част от протокола.4. Документ за предсъстезателен медицински преглед.5. Декларация за съгласие от родител/настойник /Образец 4/, за участие на детето му в турнира „Купата на CocaCola 2017“.6. При нарушения на изискванията по т. 1-5 на този раздел, отборът не се допуска до участие.Забележка: за районен, зонален и финален етап документите се предоставят в деня на техническата конференция.

 

5. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Организаторът предоставя за нуждите на вътрешноучилищния турнир по 1 купа и 2 футболни топки на всяко училище, заявило желание за участие в срок.

Разходите, свързани с провеждането на районните, зонални и финалните турнири, са за сметка на организатора.

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класираните на първо, второ и трето място на зонални турнири се награждават с купи и грамоти.

Класиралият се на първо място отбор на Финала става носител на „Купата на Coca-Cola 2017“, получава медали и специална награда – участие в международен лагер.

Класиралият се отбор на второ място на Финала получава купа и медали.

Класиралият се отбор на трето място на Финала получава купа и медали, а този на четвърто – купа.

 

7. ПРАВИЛА

Всяка среща от Веригата се провежда на игрище с размери минимум 35 х 18 м, и врати 2 х 3 м, като се състои от две полувремена по 15 мин. с 5 мин. почивка между тях.

Състав на отбора – 10 участници, от които 5 (петима) полеви играчи, 1 (един) вратар и 4 (четирима) резерви.

Ако отборът по време на срещата остане с по-малко от 4 (четирима) играчи (включително и вратаря), то тя се спира и въпросният тим губи.

Разрешени са неограничен брой смени.

Вратарят има право да играе с ръце, когато топката е върната от свой съотборник.

Вратарят може да бъде сменен само при спряна игра. Той трябва да носи облекло с различен цвят, лесен за различаване от останалите играчи и съдията. Ако се наложи играч от терена да смени вратар, то той трябва да облече фланелка на вратар.

При изпълнение на начален удар всички играчи трябва да се намират в своята половина от терена.

Играчите от отбор, който не изпълнява начален удар, трябва да са поне на 3 (три) метра от топката.

Не се прилага правилото за засада.

При изпълнение на пряк свободен удар или ъглов удар всички противникови играчи трябва да се намират на поне 3 (три) метра от топката.

Съставите на училищните отбори, участващи във всички етапи на турнира за „Купата на Coca-Cola 2017”, не се променят, с изключение на случаите по болест или контузия, но не повече от двама души.

 

Санкции:

Ако един отбор не се яви до 10 мин. след указаното в програмата начало на срещата, съдията ще свири край на играта и ще запише в съдийския протокол загуба на този отбор с резултат 0:3.

Ако един отбор се представи с по-малко от 4 играчи (включително и вратар), съдията ще свири край на играта и ще запише в съдийския протокол загуба на този отбор с резултат 0:3.

Отстранен играч, получил червен картон, не може да участва повече в играта и се наказва да не участва в следващата среща. След 3 минути игра на негово място може да влезне друг играч.

При грубо неспортсменско поведение (удар, блъскане) срещу съдия, противников или свой съиграч, провинилият се състезател се дисквалифицира до края на турнира.

Отбор, демонстративно напуснал терена преди съдийски сигнал за край на мача, се дисквалифицира от турнира.

 

Екипировка на играчите:

Екипировката и екипите на играчите не трябва да представляват опасност за тях или за другите. Това се отнася и за всякакви бижута (пръстени, верижки, медальони, гривни, обици и т.н.)

Основната екипировка на играчите включва:

– фланелка, гащета, чорапи, спортни обувки с гумена подметка или друг подобен материал (не са разрешени футболни обувки с гумени или железни бутони).

 

Контестации

Контестации могат да се подават от учителя–водач на отбора до ръководство на турнира до 10 мин. след завършването на срещата. Решенията се взимат от гл. ръководител, гл. съдия и избран на техническата конференция учител-водач на участващ отбор, като решенията са им окончателни.

При нередовен състезател, отборът се отстранява и се присъждат служебни загуби за срещите с резултат 0:3, а на състезателя се прекратяват правата за участие в турнира за две години.

 

8. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

      

Организаторите на турнира, провеждащи състезанията във всички етапи, осигуряват условия за сигурността и безопасността на участниците в тях.

Организаторите ще осигурят групова застраховка за районните, зонални (полуфинални) и финални състезания, Контролът, организацията и координацията на всички етапи на турнира по футбол „Купата на Coca-Cola 2017“ се осъществява от главен координатор /директор на веригата/ и отговорни координатори по градове, а за София – и по райони.

Отговорните координатори имат следните функции:

Разпространяване на информационните материали в училищата.

• Посещаване на училищата преди или по време на вътрешноучилищните турнири.

• Събиране и обработка на протоколите по образец от вътрешноучилищните срещи и снимки от тези турнири.

• Осигуряване на терени, съдии, секретари, храна, медицински и помощен персонал, обслужване на районните и зонални турнири.

• Организиране на техническа конференция преди началото на всеки един турнир.

• Подпомагане на ръководителите на отборите при попълване на необходимата документация. Отговаряне на всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на турнира.

 

За информация:

office@realsport.bg

0884 194 960 – д-р Ванина Миланова, организационни въпроси

0888 621 546 – Люсиен Велчев, спортно-технически въпроси

 

За Пловдив:  ЦПЛР ОДК – Пловдив, Александър Сукнаров

GSM: 0879 601 825 ,  0888 981 126,

Email odk_plovdiv@yahoo.com

Очакваме Ви!  

Приложения:

1. Регламент

2. Покана

3. Заявка за участие /Приложение 1/

4. Протокол квалификации /Приложение 2/

5. Заявка за отбор /Приложение 3/

6. Списък главни координатори на веригата. 

7Декларация

8. График работни срещи по зони